gesubsidieerde advocaat

Gratis juridische hulp.
Bel nu gratis 0800-6134 of 06-39272687

Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde (letselschade)advocaat. Als u ons belt, hoort u direct of dit ook voor u van toepassing is.

Smaad is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van feiten te beschuldigen waaraan hij of zij zich schuldig zou hebben gemaakt, zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging of dat te goeder trouw kon worden aangenomen dat deze feiten waar zijn en dat het algemeen belang vereiste dat de feiten naar buiten werden gebracht. Het doel is het ruïneren van de reputatie van het slachtoffer.

SDW Advocaten kan door jarenlange ervaring en een eigen netwerk van juridische websites de vele binnenkomende schadevergoedingszaken (smartengeld) snel en vakkundig afhandelen.

Wij werken door heel Nederland!

 

Hulpaanvraag formulier"Sinds 2019 kunnen we rekenen op de steun van Sijbrandij de Waard Advocaten (SDW). Dankzij de bijdrage van partners zoals SDW advocaten kan Fonds Slachtofferhulp werken aan programma’s om de positie van slachtoffers verder te verbeteren."

www.fondsslachtofferhulp.nl

 

Deze website is een gezamenlijk initiatief van SDW Advocaten (letselschade kantoor) en INBC (internetbureau) en biedt gratis juridisch hulp bij het aanvragen van een schadevergoeding na een verkeersongeval. Ook als u al een advocaat heeft is het altijd verstandig om gratis een second-opinion via deze website aan te vragen.

Wij werken door heel Nederland!

Belangenbehartiger

Slachtoffers kunnen niet zonder deskundige hulp bij de afwikkeling van hun (letsel-) schade. Onderzoek naar de aansprakelijke partij kan erg ingewikkeld zijn. Het afhandelen van een schadeclaim kost veel tijd, brengt veel emoties met zich mee en vraagt vooral een deskundige aanpak. De hulp van een letselschade specialist is daarbij van groot belang.

Het is raadzaam om direct na het ongeval een deskundige en ervaren letselschadejurist in te schakelen die is gespecialiseerd in het vaststellen van uw schadeposten en in het onderhandelen met schadeverzekeraars.

Een ongeval kan grote gevolgen hebben voor de rest van uw leven. Lichamelijke klachten of andere vormen van (blijvend) letsel kunnen het gevolg zijn. Veel slachtoffers laten het er na een ongeval bij zitten. Het kan zijn dat men niet op de hoogte is van het recht op schadevergoeding, of dat men zich ‘medeschuldig’ voelt aan het ongeval of dat de schade op het eerste gezicht laag lijkt.

Gevolg kan zijn dat u volledig opdraait voor de langdurige of blijvende gevolgen van het ongeval. Kosten voor medische behandelingen, inkomensverlies, beperkingen van doorstroming in opleiding of werk en beperkingen in vrije tijd komen veel voor. Ook als blijkt dat het ongeval is veroorzaakt door bijvoorbeeld een onverzekerde partij, kunt u te maken krijgen met ingewikkelde procedures om uw schade alsnog vergoed te krijgen.